วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

แนะนำการใช้ E-BOOK

1ebooks.in.th คืออะไร ให้บริการอะไร????

             ebooks.in.th คือ บริการคลังหนังสือ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่เป็น เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่นในอุปกรณ์พกพาต่างๆ ที่ทำหน้าที่ รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebooks) ของไทยทั้งหมด ผ่านระบบบนเว็บไซต์ ซึ่งนักเขียนและสำนักพิมพ์ สามารถอัปโหลดส่งไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ
              เมื่อไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ ถูกรวบรวมบันทึกลงฐานข้อมูล โดยผู้เขียนและ
สำนักพิมพ์ต่างๆ ทุกแห่งของประเทศไทยแล้ว แอปพลิเคชั่นชื่อ "ebooks.in.th" (ชื่อเดียวกันกับเว็บไซต์) ในอุปกรณ์พกพาต่างๆ อาทิ iPad, iPhone, iPod, อุปกรณ์ที่เป็น Android หรืออุปกรณ์เครื่องอ่าน (eReader) ต่างๆ ก็จะสามารถคลิกดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไปเปิดอ่านได้ทันที จากทุกที่ทุกแห่งในโลกนี้
             และหากไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มใด เป็นหนังสือลิขสิทธิ์ที่ต้องสั่งซื้อ ก็สามารถสั่งซื้อ
ออนไลน์และชำระเงินได้ทันที

ขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งาน>>>


1. เปิดเว็บไซต์ http://www.ebooks.in.th/default.html
2. เปิดลิงค์ข้างต้น จะพบหน้าเว็บต่อไปนี้3. เลือกค้นหาประเภทหนังสือที่ต้องการที ช่องค้นหา4. จากนั้นจะปรากฏชื่อหนังสือเราสามารถเลือกอ่านได้ตามที่ต้องการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น